Test RF generátoru 0,5 – 470MHz

Již delší dobu jsem zvažoval pořízení vysokofrekvenčního generátoru do své laboratoře. Současně požívaný G4-116 z produkce SSSR s pracovním rozsahem 4 – 300MHz nepokrývá hned tři HAM pásma (160m, 80m a 70cm), také je problém s přesným nastavením výstupní úrovně signálu, stabilitou a problematickým přesným nastavením kmitočtu.
Nový generátor by měl pracovat v rozsahu 1 – 500MHz, mít digitálně řízenou výstupní úroveň v dynamice alespoň 30dB a pokud možno interní generátor modulačního tónu.

Na Ebay jsem narazil na tento generátor, udávané parametry jsou:

 • pracovní rozsah 0,5 – 470MHz, krok po 5kHz
 • signálovou úroveň lze nastavit mezi -70dBm až -131dBm
 • vestavěný modulační generátor (CTCSS, 1kHz, 2kHz, 3kHz)

Generátor přijde na cca 1900,-kč / 95,-USD, objednal jsem jej 3. ledna a 26.února konečně přišel (zdržení přes Čínský nový rok). Nikde na internetu jsem nenašel detailnější popis vnitřního uspořádání, a protože už moje babička říkala, že se musím všemu “podívat na střeva”, píšu tento článek:) Věřím, že někomu přinese ty informace, které jsem já jinde nenalezl.

Samořejmě mě zajímalo, jak je generátor konstrukčně (kvalitativně) řešený, jaké obvody jsou použity, jak čisté má spektrum, jak stabilní bude a další.

Generátor je vestavěný v malé plastové bedýnce. Napájení má řešené externě, prostřednictvím dutinkového konektoru na zadním panelu. Napájecí napětí je 12V, spotřeba pak cca 120mA.

Na předním panelu je umístěn hlavní vypínač-isostat, maticový displej 2×16 znaků, klávesnice 4×4 tlačítka a BNC konektor.

Uvnitř se nachází kromě desky displeje s klávesnicí už jen “základní” modul. Srdcem celého generátoru je transceiver AT1846S / RDA1846S vyráběný společností Auctus Technologies. Ten je použit například i v ruční radiostanici Baofeng UV-5RB 🙂

Transceiver AT-1846S je řízen mně neznámým procesorem STS15W413, ten jej ovládá pomocí sériové linky. Dále má miktroprocesor k dispozici EEPROM paměť o velikosti 16kB, kam se ukládají provozní data. Jako interface pak slouží maticový displej 2×16 znaků a klánesnice 4×4 tlačítka.

Pro řízení úrovně signálu je za vysílačem vřazena dvojice proměnných atenuátorů, 4 bitový AT-200 s útlumem 0-30dB a 5 bitový AT-260 s útlumem 0-31dB. Celkem tedy dostaneme dynamiku úrovně výstupního signálu 61dB.

Kmitočtová přesnost je +-100Hz, což je vzhledem k minimálnímu kroku 5kHz dostačující.

Generátor má překvapivě nízký fázový šum ve vzdálenosti 30Hz od nosné -71,6dBc.

Čistota okolního spektra už tak dobrá není, dokonce se zde objevují parazitní signály i +20dB nad úrovní “hlavní” nosné. Jsou však zpravidla dostatečně daleko vzdáleny a pro účely použití nevadí.

Kmitočtový rozsah je udáván 0,5-470MHz, to je pravda. Avšak při kmitočtech nižších než 3,5MHz a vyšších než 500MHz padá výstupní úroveň až o cca 18dB. Maximální provozní kmitočet, i když se sníženou intenzitou, pak je 800MHz.

Generátor může být modulován nízkofrekvenčním signálem, v předvolbách jsou kmitočty 1/2/3kHz, CTCSS, dokonce i DCS. DCS se mi ale dařilo dekódovat obtížně, prodejce ostatně DCS ani nikde neuvádí.

Přesnost amplitudy:

 • Všechna měření byla prováděna pří napájecím napětí U=12V.
RBW 300Hz
Span 25kHz
FSH8FSH8FSH8FSH8FSH8FSH8FSH8FSH8FSH8
Údaj generátoru435
MHz
145
MHz
70
MHz
28
MHz
14
MHz
7
MHz
3.5
MHz
1.8
MHz
100
MHz
-70-73.6-73.3-71.6-72.3-72-72.9-75.5-82.9-70.3
-71-75-74.7-72.9-73.4-73.4-74.2-76.8-84.3-71.6
-72-75.8-75.4-73.6-74.1-74-74.9-77.3-84.8-72.3
-73-77-76.5-74.7-75.1-75.1-76-78.5-86.4-73.4
-74-77.7-77.3-75.6-76.2-75.9-76.7-78.9-86.3-74.4
-75-78.9-78.5-76.8-77.2-77.1-77.9-80.2-87.9-75.5
-76-79.6-79.2-77.5-78-77.9-78.6-80.8-88.5-76.3
-77-80.8-80.3-78.5-78.9-79-79.7-82-90-77.3
-78-82.3-81.6-79.7-80.2-80.1-81.1-83.6-92-78.6
-79-83.3-82.6-80.7-81.1-81.2-82.1-84.8-93.4-79.6
-80-84.2-83.4-81.5-81.9-82-82.9-85.5-94-80.3
-81-85.2-84.3-82.5-82.8-83-83.9-86.6-95.2-81.3
-82-86.2-85.4-83.5-84.1-84-84.9-87.4-95.8-82.5
-83-87.3-86.5-84.7-85.1-85.1-86-88.6-97.2-83.5
-84-88.2-87.3-85.4-85.9-85.9-86.8-89.3-97.8-84.3
-85-89.2-88.3-86.4-86.8-87-87.9-90.5-99.2-85.3
-86-90.1-89.3-87.5-88-87.8-88.7-91.2-99.3-86.4
-87-91.2-90.4-88.6-89-89-89.9-92.4-100.8-87.5
-88-92.1-91.2-89.3-89.8-89.8-90.6-93.1-101.6-88.3
-89-93-92.2-90.4-90.8-90.9-91.7-94.3-103-89.3
-90-94.2-93.2-91.3-91.9-91.7-92.6-95.1-103.2-90.3
-91-95.2-94.3-92.4-92.9-92.9-93.8-96.3-104.5-91.4
-92-95.9-95.1-93.2-93.7-93.6-94.6-97.2-105.5-92.2
-93-97-96.1-94.2-94.7-94.8-95.7-98.1-107-93.2
-94-98-97.3-95.3-95.9-95.8-96.7-99.2-108-94.4
-95-99.2-98.3-96.3-96.8-97-97.8-100.3-109-95.3
-96-100.1-99.1-97.1-97.7-97.7-98.6-101.1-109.4-96.1
-97-101-100.1-98.1-98.6-98.8-99.5-102.2-110.1-97.1
-98-101.8-101.1-99.2-99.7-99.7-100.5-103.1-111.3-98.2
-99-103.1-102.2-100.3-100.8-100.8-101.7-104.2-112.6-99.3
-100-103.8-103-101.2-101.5-101.6-102.4-105.1-113-100.1
-101-105.8-104.8-102.8-103.2-103.2-103.4-106.3-114.8-101.8
-102-106.7-105.3-103.5-104-104-104.8-107-115-102.5
-103-107.8-106.6-104.5-105-105-105.6-108-116.2-103.6
-104-108.5-107.4-105.5-106.1-106-106.6-108.8-116.4-104.6
-105-109.8-108.8-106.6-107.2-107-107.5-109.9-117.4-105.8
-106-110.5-109.4-107.3-108-107.9-108.5-110.3-117.2-106.5
-107-111.5-110.3-108.6-108.9-108.9-109.4-111.5-118.2-107.5
-108-112.5-111.4-109.5-110.3-110.1-110.6-112.5-108.7
-109-113.7-112.6-110.7-111.1-111.2-111.8-113.4-109.6
-110-114.6-113.3-111.3-112-111.9-112.5-114.3-110.6
-111-115.5-114.2-112.3-113-112.7-113.3-115.8-111.5
-112-116.6-115.3-113.3-113.9-113.7-114.5-116.3-112.5
-113-117.2-116.3-114.2-114.9-114.7-115.2-117.1-113.6
-114-118.5-117.3-115-116-115.5-116.3-118.2-114.5
-115-119.1-118.2-116-117-116.2-117-119-115.3
-116-120.2-119.1-117.1-117.8-116.9-118-116.3
-117-120.8-120.1-118.2-118.5-117.8-118.7-117.5
-118-121.2-121-118.8-119-118.8-119.2-118.4
-119-122.5-121.9-119.9-120-119.9-120-119.2
-120-123.2-122-120.5-120.8-120.5-120.6-120.3
-121-124.1-123.2-121.2-121.5-121.1-121.3-121.5
-122-124.1-122.2-122.4-122-122-122.2

Z tabulky a grafu vidíme, že generátor podává poněkud nižší úroveň, než je ve specifikaci. Maximální intenzita tedy není -70dBm, ale cca -73dBm – v závislosti na zvoleném kmitočtu. Nejlépe hodnoty odpovídají při kmitočtu f=100MHz, zřejmě zde byla provedena kalibrace. Pod f=3MHz pak podává signál výrazně slabší.

Videorecenze:


Použité měřící přístroje:

 • FSB Rohde&Schwarz 100Hz – 5GHz
 • FSH8 Rohde&Schwarz 100kHz – 8GHz
 • SDR přijímač AirSpy

Klady:

 • Za cenu 95,- USD více než dostatečně kvalitní provedení a parametry
 • Malé rozměry
 • Malý příkon, při 12V jen cca 120mA
 • Vysoká dynamika výstupní úrovně až 61dB
 • Krok 5kHz – manuálně lze však kmitočet nastavit s přesností na 100Hz
 • Modulace sinusovým signálem 1/2/3kHz
 • Modulace pomocí CTCSS – jak předvolených hodnot, tak vlastních
 • S omezeními lze generátor použít až do 800MHz


Zápory:

 • Kmitočtová přesnost +-100Hz (při 145MHz)
 • DCS nelze použít, má přiliš velké zkreslení
 • Při kmitočtech f < 3MHz výrazně padá úoveň výstupního signálu

Za cenu cca 2000,- kč generátor poskytuje řadu užitečných funkcí a určitě si najde místo v mnoha elektronických/radiotechnických laboratořích.

6 Replies to “Test RF generátoru 0,5 – 470MHz”

 1. Dovolím si připojit komentář, jakožto snad “hrdý” majitel stejného generátoru.Pro jednoduché testování, nastavování je dostačující – za ty peníze mi v Holících nabízeli starý analogový ruský šrot. Jen ovládání je trochu krkolomné, ale člověk si při troše cviku zvykne. Zatím jsem nepřišel na funkci všech tlačítek F1 – F4. Mám pocit, že některé nedělají nic. Zvláštností je, že šipka nahoru kmitočet zmenšuje a šipka dolů zvětšuje, je to zkrátka trochu naopak. Ale výhodou je, že i když má psaný dolní kmitočet 0,5 MHz, funguje i na 455kHz, pokud potřebujeme nastavovat mf. Přesto, že nejmenší krok je 5kHz, lze ručně zadat jakýkoliv kmitočet i mimo 5kHz rastr. Pro jednoduché bastlení je vyhovující.

  • Ahoj,
   díky moc za komentář, máš samozřejmě absolutní pravdu. Ovládání jsem prostě přijal, i když sem se to taky chvilku učil…Ony i ty subtóny se dají volit mimo “řadu” DCS jsem objevil náhodou:)
   Tlačítko F2 funguje u mé verze jako Backspace, F4 je zdá se bez funkce.
   Ještě musím do článku doplnit aktualizaci: Při kmitočtu 100MHz sedí signálová uroveň skoro přesně, tedy +-0,2dB což beru jako chybu měření, asi to soudruzi kalibrují na tomto kmitočtu:)
   Michal OK2HAZ

 2. Mám generátor, ale ve verzi 19.6. Nevím, co tento typ modulace, např. 645.I nebo 023.N a po přepnutí F3 – NO CTDC.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..