Čítač s GPS normálem – 3. Měření, stabilita a další vývoj…

Postupné oživování a testy Majíce stále potřebu provádět přesná měření kmitočtu a také chci nadále pracovat na mikrovlnách, provedl jsem tato měření. Pomocí nich ověřím, zda naše řešení kmitočtového standardu GPSDO dostačuje svými parametry pro naše aplikace. Při postupném oživování, Pokračuj ve čtení →

Čítač s GPS normálem – 2. HW zpracování

Při konstrukci čítače FC-1300 jsme zcela přešli od návrhového programu Eagle Cadsoft k open-source návrhovému systému KiCad EDA. Nutno podotknout, že KiCad je nástrojem nejen srovnatelným, ale dle našeho názoru výrazně lepším než zmíněný Eagle. Jeho “nulová” pořizovací cena je Pokračuj ve čtení →

Čítač s GPS normálem – 1. Úvod

S Frantou OK2JNJ jsme opět spojili síly a dali se do vývoje frekvenčného čítače, který bude použitelný pro práce na mikrovlnných pásmech. Cílem je měřit do cca 1GHz s maximálním rozlišením, tedy bez předděličky, se kterou bychom ztráceli potřebné rozlišení. Pokračuj ve čtení →